01. Tự học git và github

git init [repo name] : tạo ra một kho lưu trữ
git clone [repo name] [clone name] : tạo ra 1 bản sao được liên kết với repo
git config -l [–scope] [option name] [value] : xem cấu hình hiện tại

scope: –system->tất cả người dùng
— global->liên quan đến tất cả repo
–local->liên quan đến 1 repo

git config –global user.name “Ho Thanh Nghia” : dùng để cấu hình thông tin tên người dùng trên phạm vi global tức là trên tất cả các repository

git config — global user.email ” nghia.hothanh.319@gmail.com” : cấu hình thông tin tên email của người dùng trên phạm vi global

sau khi cấu hình xong thì ta có thể dùng lệnh : git config -l –global để xem thông tin cấu hình

đây là thông tin ta vừa cấu hình vừa rồi . (Ta cần cấu hình thông tin bởi vì 1 repo thì sẽ được làm bởi 1 team hay nhìu team nên hay khi ta commit thì sẽ biết được ai đã commit.)

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *